[-1-][-2-][-3-][-4-][-5-][-6-][-7-][-8-][-9-]
Przesmyki - zdjęcie rodziny Skolimowskich przy jednej z kapliczek przykościelnych,ok. 1920 r.  Zbiory własne. Przesmyki  - komunia w Przesmykach 19.07.1955 r. - grupa chłopców.
Zbiory własne. Przesmyki - komunia w Przesmykach 19.07.1955 r. - grupa dziewcząt.
Zbiory własne. Stary sklep spożywczy. Funkcjonujący do połowy lat 50-tych. Zbiory własne.
Przesmyki - sklep spożywczy Gminnej Spółdzielni. Tzw T-24. Początek lat 60-tych. Zbiory własne. Przesmyki - budowa bazy Gminnej Spółdzielni. Czyn społeczny mieszkańców. Koniec lat 50-tych. Zbiory własne. Przesmyki.Siedziba Gminnej Rady Narodowej Siedziba Spółdzielni Zdrowia. Lata 60-te XX wieku
Uczniowie szkoły w Przesmykach uczestniczący w czynie społecznym. Lata 60-te XX wieku. Budowa bazy Gminnej Spółdzielni. Lata 60-te XX wieku Przesmyki. Zdjęcie z Pierwszej Komunii. Okres międzywojenny. Kościół w Przesmykach. Lata 70-te XX wieku
Głuchówek - lata 70-te Cierpigórz - zdjęcie z 1939 roku Cierpigórz - młodzież z Cierpigorza 1973 rok Cierpigórz - orszak weselny 1954 rok
[-1-][-2-][-3-][-4-][-5-][-6-][-7-][-8-][-9-]